23 sierpnia 2021

Maturzyści ŻAGLI okazali się najlepsi w województwie z rozszerzonej informatyki wyprzedzając renomowane LO im. Staszica, a ci, którzy zdawali rozszerzoną matematykę znaleźli się na miejscu drugim – za Staszicem.

Z kolei uczniowie, którzy zdawali rozszerzoną maturę z języka polskiego osiągnęli szósty rezultat w województwie. Wyniki fizyki rozszerzonej uplasowały nas na miejscu ósmym. W skali centylowej poloniści znaleźli się wśród 10 procent najlepszych matur w kraju, a fizycy w pierwszych piętnastu procentach.

Prawdziwym fenomenem jest też połączenie przez grupę uczniów przedmiotów ścisłych i humanistycznych zdawanych w ramach matury rozszerzonej. Znaleźli się wśród nich maturzyści, którzy z języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie uplasowali się wśród najlepszych piętnastu procent w Polsce osiągając jednocześnie czołowe miejsca z informatyki i matematyki. Dowodzi to słuszności założenia o szerokim kształceniu chłopców w oparciu o program liberal arts.

 

Te znakomite rezultaty mimo niezwykle trudnego roku spowodowanego zamknięciem szkół pokazują jak wielką wartość ma model edukacji oparty na współpracy rodziców, nauczycieli i uczniów.