27 września 2023

Biznes i zarzadzanie

Zajęcia klas 1LO na SGH

Uczniowie Żagli poznają podstawy ekonomii na zajęciach z przedmiotu biznes i zarządzanie. Lekcje mają wyjątkowy charakter, odbywają się bowiem w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Uczniowie poznają podstawowe pojęcia z dziedziny ekonomii, a także prawa i prawidłowości składające się na podstawy gospodarki. Po przerwie podjęty został złożony temat związany z budżetem naszego kraju.

Zajęcia prowadzili absolwenci szkoły ŻAGLE, co dla naszych licealistów jest wyjątkowym doświadczeniem.