25 stycznia 2023

W pierwszym tygodniu ferii w naszej szkole odbędą się dedykowane zajęcia dla naszych maturzystów. Zostały one podzielone na dwa bloki:

I. Przedmioty na poziomie podstawowym – język polski i matematyka

II. Przedmioty na poziomie rozszerzonym, które nasi abiturienci zadeklarowali na egzaminie maturalnym

Będzie to doskonały moment, by przypomnieć sobie, utrwalić lub nauczyć się tego, co może pojawić się na maturze w maju. Serdecznie zapraszamy!