24 maja 2023

Wiele wrażeń i doświadczeń

Klasy 1LO i 3LO w Centrum Nauki Kopernik 

W środę, 10 maja, uczniowie z klasy 3LO rozszerzający fizykę oraz uczniowie 1LO zainteresowani rozszerzaniem fizyki udali się do Centrum Nauki Kopernik. Udało się wziąć udział w trzech różnych atrakcjach:

1) Laboratorium robotycznym

2) Pokazem na żywo w planetarium połączonym z filmem „Narodziny Ziemi”

3) Laboratorium fizycznym

Między tymi zajęciami uczniowie oglądali liczne wystawy eksperymentalne.

Robotyka

Jak posługiwać się suwmiarką? Wykonamy pomiary, bo stworzyć projekt wydruku 3D odpowiednich rozmiarów. Rysujemy i wysyłamy do druku, a w międzyczasie rozmawiamy o sposobie, w jaki pracuje drukarka 3D, jak rodzi sobie z „drukowaniem w powietrzu”, jakie ma tryby pracy. Z jakim rodzajem filamentu mamy do czynienia? Zbadajmy w grupach jego: sztywność, kruchość, temperaturę, w jakiej mięknie i w jakiej się topi. Na koniec stwórzmy naszą własną rzeźbę długopisem 3D.

Planetarium

Czy potrafisz rozpoznać te gwiazdozbiory? A ten najjaśniejszy punkt na niebie – jaka to planeta? Rozłóż swój fotel i kontempluj piękno nieba. Jak wiele szczególnych wydarzeń i okoliczności musiało się spotkać, by życie na Ziemi było możliwe? Dlaczego ma tak sprzyjających warunków na innych planetach? Skąd mamy tak duży Księżyc i jaką rolę odegrał w tworzeniu na Ziemi warunków sprzyjających życiu?

Fizyka

Czy uda Ci się nadać wiadomość telegrafem? Zbadajmy, z jaką prędkością przemieści się wysyłany przez nas sygnał dźwiękowy. Czy uda nam się ocalić zaatakowany bank nasion? Co stanie się z sygnałem syreny, gdy wypompujemy otaczające ją powietrze?