13 marca 2024

Zasady efektywnej nauki

Konferencja Stowarzyszenia STERNIK

Dlaczego wiedza wchodzi lub nie wchodzi do głowy? Jakie są popularne mity o działaniu mózgu? Jak motywować uczniów do nauki? To niektóre z tematów kolejnej konferencji Sternika, na której wykład wygłoszą prof. Maciej Jakubowski oraz dr Tomasz Gajderowicz.

Maciej Jakubowski jest profesorem na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych. Jego pasją jest szukanie metod nauczania, które mają oparcie w badaniach. W latach 2008–2012 pracował w OECD w Paryżu w zespole badania PISA. W 2014 roku założył Fundację Evidence Institute, aby promować wykorzystanie badań w praktyce.

Dr Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych oraz badacz z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego specjalizuje się w zastosowaniu nowoczesnych metod ilościowych do analizy edukacyjnych i zawodowych wyborów oraz angażuje się w rozwijanie metod nauczania opartych na solidnych dowodach naukowych.

Wykładowcy omówią kluczowe zasady i metody skutecznego nauczania i uczenia się, które mają oparcie w badaniach naukowych oraz wskażą proste sposoby pracy z własnym dzieckiem, które znacząco poprawiają jakość nauczania i stanowią podstawę długofalowej motywacji do uczenia się.

W drugiej części zapraszamy na panel: „Nauka w szkole i w domu. Doświadczenia praktyków”. Oprócz wykładowców wezmą w nim udział Anna Rumińska, wicedyrektor szkoły Strumienie, Magdalena Leczkowska, ekspert Educare oraz Piotr Nita-Jagielski, absolwent Liceum Żagle.

Konferencja odbędzie się w środę, 20 marca o 18.30 w auli Szkoły STRUMIENIE w Józefowie.