W LO ŻAGLE nie ma klas profilowanych.
Uczniowie sami wybierają sobie przedmioty, których uczyć się będą w zakresie rozszerzonym.
W ten sposób mają większą wolność w doborze oraz większą możliwość
szerokiego kształcenia i łączenia różnorodnych zainteresowań.

 

Wyboru rozszerzeń uczniowie dokonują po dwóch pierwszych trymestrach klasy pierwszej (wiosną).
Warunkiem dostania się na dane rozszerzenie jest uzyskanie oceny co najmniej dobrej na każdy z dwóch pierwszych trymestrów.
Z uczniów zgłaszających się na rozszerzenie tworzymy grupę, która realizuje dany przedmiot.
Rozszerzenie powstaje, gdy zbierze się odpowiednia liczba uczniów.
Wybór rozszerzenia nie obliguje do zdawania matury z danego przedmiotu.
Deklaracja wyboru nie obejmuje języka angielskiego, który w LO ŻAGLE zawsze nauczany jest w rozszerzonym wymiarze godzin.

Obecnie realizujemy rozszerzenia z następujących przedmiotów:

• język polski
• matematyka
• historia
• wiedza o społeczeństwie
• fizyka
• informatyka
• chemia
• biologia
• geografia