Posiłki dla uczniów wydawane są zgodnie z Państwa deklaracjami z ubiegłego roku szkolnego. Nowe Rodziny oraz osoby, które chcą zmienić dotychczas obowiązującą deklarację, proszone są o wypełnienie formularza LINK.

Dzieci, które nie będą korzystały z obiadów szkolnych podczas przerwy obiadowej, mogą spożywać posiłek przyniesiony z domu.

Opłata za posiłki jest płatna z dołu za miesiąc poprzedni (np. za posiłki wykorzystane w czerwcu, opłata jest naliczana w nocie wystawionej w lipcu).