29 listopada 2022

USOLA WYCHOWAWCZA

NASZE DZIECI W ŚWIECIE ANTYWARTOŚCI

Spotkanie z ekspertem

Gość specjalny: dr Tory Baucum, dyrektor Centre for Family Life na uniwersytecie w Atchinson, USA

ZAPISY – Busola wychowawcza (sternik.info)

– jak pomóc młodemu człowiekowi odnaleźć kierunek w zagmatwanym świecie?

– jak  wyrabiać poczucie sensu i celowości życia?

– jak wzmacniać umiejętność podejmowania decyzji?

Na spotkanie z dr Baucumem zapraszamy rodziców szkół Strumienie i Żagle oraz wszystkich zainteresowanych we wtorek, 6 grudnia o godz. 18.30 do szkoły Strumienie w Józefowie (ul. 3 maja 129).

Dr Tory Baucum współtworzył program edukacyjny dla szkół podstawowych i średnich. Program jest aktualnie wprowadzany do wielu szkół w USA i w Europie. Jego celem jest kształcenie dzieci w rozumieniu godności człowieka przy użyciu współczesnych pojęć i języka. Po 30 latach pracy jako pastor we wspólnocie episkopalnej wraz z żoną wstąpił do Kościoła katolickiego.