12 marca 2024

Zasady rekrutacji do LO ŻAGLE

Jakie warunki musi spełnić ósmoklasista

Chcielibyśmy przedstawić Państwu zasady rekrutacji do Liceum ŻAGLE w roku szkolnym 2024/2025.

Nie uległy one zmianie w stosunku do lat ubiegłych i są to:

  • średnia ocen z przedmiotów realizowanych w klasie ósmej minimum 4,00
  • minimum dobre zachowanie
  • złożenie w marcu podania w sekretariacie szkoły z prośbą o przyjęcie do Liceum (podanie powinno zawierać uzasadnienie, dlaczego uczeń chciałby kontynuować naukę w Żaglach oraz zapis, że jest to szkoła pierwszego wyboru)

Kalendarz rekrutacji:

  • marzec: składanie podań do Liceum
  • kwiecień: rozmowy z kandydatami i rodzicami
  • ostatni dzień zajęć edukacyjnych: dostarczenie do sekretariatu oryginału świadectwa ukończenia SP

W razie jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu.

Adam Wroński, Koordynator Liceum ŻAGLE